Καλώς ορίσατε στο wiki της βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη

Το wiki αυτό δημιουργήθηκε από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη με σκοπό τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση επιλεγμένων διαδικτυακών πηγών σε θεματικούς τομείς που αφορούν τις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία, όπως επίσης και το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης.

Blue_forward.gif

Πιο συγκεκριμένα, στο wiki μπορεί να βρει κανείς τις ακόλουθες πηγές:

  • Αλφαβητική λίστα με ελληνικές μουσειακές βιβλιοθήκες
  • Λίστα με μουσειακές βιβλιοθήκες εκτός Ελλάδος
  • Βάσεις δεδομένων, projects και ψηφιακές βιβλιοθήκες
  • Διεθνείς οργανισμούς και φορείς σχετικούς με βιβλιοθήκες και μουσεία τέχνης
  • Πρότυπα περιγραφής μουσειακής/πολιτισμικής πληροφορίας
  • Συνέδρια-Ημερίδες-Workshops
  • Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης
  • Ιστολόγια (blogs)
  • Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Συγκεντρωτικές λίστες και γενικούς καταλόγους με συνδέσεις σε ευρύτερες πηγές σχετικά με την τέχνη, τα μουσεία και την επιστήμη της πληροφόρησης

Όπως είναι φυσικό, οι λίστες αυτές δεν είναι εξαντλητικές και κύριος στόχος μας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός και η ενημέρωσή τους.

Παράλληλα, στο wiki έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος συζητήσεων (forum), ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ όλων των επιστημόνων πληροφόρησης πάνω σε κοινά θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν σχετικά με το χώρο των βιβλιοθηκών και των μουσείων τέχνης.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License