Μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα

Οι μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι σε μια πρώτη αρχική ανάλυση, κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του πληροφοριακού "γίγνεσθαι". Κάποιες από αυτές έχουν ήδη σημειώσει μια σημαντική πορεία στο χώρο, ενώ οι περισσότερες τώρα ξεκινούν να οργανώνονται σταδιακά και να αναπτύσσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη το 2010 (κυρίως μέσα από το διαδίκτυο), παρουσιάζουμε έναν κατάλογο με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταγράφοντας αλφαβητικά τα μουσεία που διαθέτουν βιβλιοθήκη μέσα στον οργανισμό τους.

Α

Β

Ε

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Π

Τ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License