Μουσειακές βιβλιοθήκες (εκτός Ελλάδος)

Είναι φανερό πως οι μουσειακές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό έχουν μια πιο έντονη παρουσία στα πληροφοριακά δρώμενα και έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις πληροφοριακές υπηρεσίες του. Κύριος στόχος μας είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερων μουσειακών βιβλιοθηκών σε παγκόσμια κλίμακα.

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Denmark

France

Germany

Hungary

India

Israel

Italy

Japan

Luxembourg

Netherlands

New Zealand

Norway

Russia

Serbia

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

United Kingdom and Ireland

USA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License