Βάσεις δεδομένων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες-Projects

Στη σελίδα που ακολουθεί, έχουν συγκεντρωθεί ορισμένες βάσεις δεδομένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με βιογραφίες καλλιτεχνών, τεκμηριωμένα έργα τέχνης, μουσεία και πινακοθήκες, θησαυρούς, λεξικά κλπ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License