Συνέδρια - Ημερίδες - Workshops

Στη σελίδα αυτή, θα αναρτούνται κάποια από τα πιο σημαντικά συνέδρια, ημερίδες και workshops, τα οποία θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και θα αφορούν στο τομέα της πληροφόρησης, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών.


2015

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος


2014

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License