Άρθρα περιοδικών - Ανακοινώσεις συνεδρίων - Διαδικτυακές πηγές
j0283615.gif

Στην ενότητα αυτή, επιχειρείται να συγκεντωθεί αρθογραφία και βιβλιογραφία σχετικά με την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης, ειδικότερα στον τομέα των μουσειακών βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών τέχνης. Παρόλα αυτά, συμπεριλαμβάνεται και υλικό με συνδέσεις σε πηγές με ευρύτερο βιβλιοθηκονομικό ενδιαφέρον.

Το υλικό αυτό αποθηκεύται στην εφαρμογή Delicious, μια υπηρεσία κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking service), στο προφίλ που έχει δημιουργήσει η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, προκειμένου να είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η διαχείριση και ανάκτηση των αποθηκευμένων πηγών.

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι τελευταίες καταχωρημένες πηγές στο σύστημα. Η ενημέρωσή τους θα γίνεται αυτόματα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License